Gold Price Today in South Korea in South Korean Won (KRW)

Thursday, 25 April 2024, 12:20 PM

3,203,916.08 South Korean Won/Ounce
Live
2,331.00 U.S. Dollar/Ounce

Gold ounce price in South Korea is 3,203,916.08 South Korean Won per ounce, Gold gram price is 103,019.81 South Korean Won per gram karat 24, 94,434.83 South Korean Won per gram karat 22, 90,142.33 South Korean Won per gram karat 21, 77,264.86 South Korean Won per gram karat 18.

Gold Price in South Korea in South Korean Won

Gold Unit South Korean Won U.S. Dollar
Gold Ounce 3,203,916.08 2,331.00
Gold Gram Karat 24k 103,019.81 74.95
Gold Gram Karat 22k 94,366.15 68.66
Gold Gram Karat 21k 90,142.33 65.58
Gold Gram Karat 18k 77,264.86 56.21
Gold Gram Karat 14k 60,266.59 43.85
Gold Gram Karat 12k 51,509.90 37.48
Gold Gram Karat 10k 42,959.26 31.25
Gold Gram Karat 9k 38,632.43 28.11
Gold Gram Karat 8k 34,305.60 24.96

Gold Price Chart in South Korea

Price of Gold Bullion in South Korea in South Korean Won

  • The price of gold bullion 5 grams 24K in South Korea: 515,099.05 South Korean Won
  • The price of gold bullion 10 grams 24K in South Korea: 1,030,198.10 South Korean Won
  • The price of gold bullion 20 grams 24K in South Korea: 2,060,396.20 South Korean Won
  • The price of gold bullion 50 grams 24K in South Korea: 5,150,990.49 South Korean Won
  • The price of gold bullion 100 grams 24K in South Korea: 10,301,980.98 South Korean Won
  • The price of gold bullion 250 grams 24K in South Korea: 25,754,952.44 South Korean Won
  • The price of gold bullion 500 grams 24K in South Korea: 51,509,904.89 South Korean Won
  • The price of gold bullion 1000 grams 24K in South Korea: 103,019,809.77 South Korean Won

Gold price in South Korea in April 2024 in South Korean Won

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
24 April 2024 3,186,511.62 102,460.18 93,914.28 89,634.64 76,820.43 59,784.46
23 April 2024 3,183,602.71 102,366.65 93,828.55 89,552.82 76,750.31 59,729.88
22 April 2024 3,269,786.58 105,137.83 96,368.60 91,977.12 78,828.03 61,346.84
21 April 2024 3,288,253.48 105,731.62 96,912.86 92,496.58 79,273.23 61,693.31
20 April 2024 3,288,253.48 105,731.62 96,912.86 92,496.58 79,273.23 61,693.31
19 April 2024 3,288,214.43 105,730.37 96,911.71 92,495.48 79,272.29 61,692.58
18 April 2024 3,265,795.75 105,009.51 96,250.98 91,864.86 78,731.82 61,271.97
17 April 2024 3,300,952.47 106,139.95 97,287.13 92,853.80 79,579.37 61,931.57
16 April 2024 3,332,052.60 107,139.96 98,203.73 93,728.62 80,329.14 62,515.06
15 April 2024 3,255,811.65 104,688.48 95,956.72 91,584.01 78,491.12 61,084.65
14 April 2024 3,233,255.27 103,963.19 95,291.93 90,949.52 77,947.33 60,661.45
13 April 2024 3,233,255.27 103,963.19 95,291.93 90,949.52 77,947.33 60,661.45
12 April 2024 3,280,334.12 105,476.98 96,679.46 92,273.81 79,082.31 61,544.73
11 April 2024 3,194,192.20 102,707.14 94,140.65 89,850.69 77,005.60 59,928.56
10 April 2024 3,181,084.99 102,285.69 93,754.35 89,482.00 76,689.61 59,682.65
9 April 2024 3,179,976.53 102,250.05 93,721.68 89,450.82 76,662.89 59,661.85
8 April 2024 3,168,571.44 101,883.33 93,385.54 89,130.00 76,387.93 59,447.87
7 April 2024 3,149,813.51 101,280.18 92,832.70 88,602.35 75,935.72 59,095.94
6 April 2024 3,142,488.52 101,044.65 92,616.81 88,396.30 75,759.13 58,958.51
5 April 2024 3,079,271.21 99,011.94 90,753.65 86,618.04 74,235.08 57,772.44
4 April 2024 3,098,620.79 99,634.11 91,323.93 87,162.33 74,701.56 58,135.47
3 April 2024 3,078,698.65 98,993.53 90,736.77 86,601.93 74,221.28 57,761.70
2 April 2024 3,053,070.02 98,169.45 89,981.43 85,881.01 73,603.42 57,280.86
1 April 2024 3,052,715.11 98,158.04 89,970.97 85,871.03 73,594.87 57,274.20
31 March 2024 3,005,134.00 96,628.10 88,568.64 84,532.60 72,447.78 56,381.50
30 March 2024 3,005,134.00 96,628.10 88,568.64 84,532.60 72,447.78 56,381.50
29 March 2024 3,008,147.33 96,724.99 88,657.45 84,617.37 72,520.43 56,438.04
28 March 2024 2,954,747.32 95,007.95 87,083.62 83,115.26 71,233.06 55,436.16
27 March 2024 2,935,228.78 94,380.35 86,508.36 82,566.21 70,762.51 55,069.96
26 March 2024 2,912,130.27 93,637.63 85,827.59 81,916.46 70,205.65 54,636.59